Projecten

Ankanin’ny Fitiavana in Ambositra

Madagaskar, Antsirabe, 26 december 2010 Mme  Honorine  Foto: Merlijn Doomernik

Al jaren voordat Remi Mme Honorine ontmoette, ving laatst genoemde al kinderen op in haar eigen gezin. In 2003 bouwden we voor haar een groter huis, waar ze in de jaren die volgden meer dan 20 kinderen heeft opgevangen. Met een vast team van een kokkin, een wasvrouw, een keukenhulp en een technische man heeft zij deze kinderen een onderdak, scholing en liefde kunnen geven. Ondersteund door de lokale stichting, die meekeken en meebeslissen over moeilijke zaken, heeft zij deze kinderen een stevige basis voor het leven kunnen meegeven. Anno 2020 wonen er 14 kinderen, waarvan de meesten naar de middelbare school gaan. De oudere kinderen zijn uitgevlogen en werken oa bij onze Residence, als verpleegkundige, of volgen vervolgopleidingen als verpleegkundige of toeristen gids. Mme Honorine is al meerdere jaren met pensioen, maar verzorgt met haar team nog elke dag een kantine voor ongeveer 50 (wees)kinderen uit de buurt.

Wij hebben ervoor gekozen om toen de eerste kinderen het huis uit gingen, geen nieuwe kinderen op te gaan vangen. De manier waarop Mme Honorine 24 uur per dag voor de kinderen zorgt, dat is niet veel mensen gegeven. En we wisten al snel dat we geen vervanger voor haar zouden kunnen vinden. Dus zijn we ons sindsdien gaan richten op het ondersteunen van de allerarmste gezinnen in de buurt. Deze steun bestaat uit de dagelijkse rijst, en de medische en schoolkosten van deze gezinnen. Anno 2019 ondersteunen we meer dan 40 gezinnen in de omgeving van ons centrum

De andere twee huizen op het terrein bieden nu onderdak aan vier vrouwen en hun 12 kinderen. Voor de dagelijkse gang van zaken, begeleiding en selectie van deze vrouwen, werken we samen met het (gekozen) sociale comité van de wijk. De meeste van deze vrouwen werken voor onze stichting (met name voor de dagelijkse bereiding van de maaltijden en het wassen van de kleding).

Achter de huizen liggen nog een aantal velden die bij dit terrein horen. Een daarvan is een speelveld, met oa een basket. Op de andere velden verbouwen de vrouwen hun groenten.

Ondersteunen van families omgeving Ambositra

In de loop van de jaren zijn wij steeds meer famlies gaan ondersteunen. Meestal komen deze families pas bij ons als ze echt niet meer weten hoe ze voor hun kinderen moeten zorgen en de wanhoop nabij zijn. Vaak gaan we op huisbezoek en praten we de wijkvoorzitter. Als we besluiten om een gezin toe te voegen dan geven we hun maandelijkse rijstconsumptie, betalen we de school- en medische kosten. Met soms maar 20 euro per maand kunnen we dan een gezin uit de ergste armoede helpen en wordt het leven iets minder zwaar. We zien dan vaak dat de moeders na een tijdje meer kracht krijgen, minder stress en dat ze vaker kleine baantjes of handeltjes kunnen vinden. In 2020 ondersteunen we in Ambositra op deze manier  meer dan 40 families.

Projecten in de omgeving van onze Residence

In de omgeving van de Residence hebben we in de loop van de jaren al een aantal projecten opgezet. Zo ondersteunen we acht openbare basisscholen in de buurt door het aanschaffen van lesmateriaal, het betalen van inschrijfgeld voor de allerarmste kinderen, en een kleine maandelijkse vergoeding voor de in totaal 12 leerkrachten.

Ook hebben we geholpen de gebouwen op te knappen en zorgen we voor het onderhoud. Ook hebben we twee klaslokalen en een kleuterklas gebouwd. En als er Nederlandse vrijwilligers zijn helpen zij ook bij deze scholen.

Schoolkantines
Sinds 2012 organiseren wij ook schoolkantines op de scholen. Dit doen zijn op elke schooldag, en zodoende hebben zij in elk geval een gezonde maaltijd op een dag en kunnen zij zich beter concentreren op school. Wij zien elke keer weer, dat als wij een nieuwe kantine starten, momenteel zijn het er 8 (!) dat de absentie enorm daalt, veel ouders sturen hun kinderen naar school alleen maar voor die ene maaltijd. Veel kinderen kwamen voorheen niet, omdat de ouders soms niet eens voor een maaltijd per dagen konden zorgen.

Gezinnen
In de buurt van de Residence ondersteunen we ook een groot aantal gezinnen, voor kortere of langere tijd. Vaak zijn het alleenstaande moeders die moeilijkheden hebben om alleen voor hun kinderen te zorgen, of gezinnen met gehandicapte en zieke kinderen.

We helpen hun met het betalen van medische en schoolkosten, maandelijkse rijst, en proberen hen met een beetje hulp aan een inkomsten genererend project (zoals een klein winkeltje, of het fokken van een varken). In 2019 hebben we 35 gezinnen kunnen helpen.

Schoolgeld en schoolspullen

Ieder jaar kunnen we steeds meer kinderen helpen met het betalen van inschrijfgeld en schoolspullen. De scholen worden elk jaar duurder omdat de overheid blijft volhouden dat ze geen geld hebben om te investeren in het openbaar onderwijs. Veel leerkrachten moeten worden betaald uit het inschrijfgeld. Gevolg is dat veel kinderen niet of niet meer naar school gaan. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen ‘dropouts’ worden en wij betalen steeds vaker ook het schoolgeld voor de middelbare scholen. Die zijn tot wel 10 keer zo duur als de basisscholen. In 2020 betalen we voor het eerst voor 10 studenten het collegegeld voor de universiteit. Dit zijn grotendeels kinderen die we al vanaf de basisschool steunden, maar ook de meest succesvolle leerlingen van het examen van 2019.

Dit schooljaar (2019-2020) hebben we voor meer dan 700 leerlingen het schoolgeld betaald. Ook hebben we via de middelbare school 10 leerlingen geselecteerd, waarvan meer dan de helft al jaren door ons werd geholpen, voor wie we een universitaire opleiding gaan betalen!

Sociale woningbouw project

En dan ontstaat er eind 2018 zomaar een nieuw project. Doordat we Prisca hebben ontmoet, een meisje dat op haar laatste krachten bij ons kwam om hulp te vragen, zijn onze ogen weer eens geopend. Doordat we haar leerden kennen en de omstandigheden zagen waarin zij en haar familie woonden, zagen we weer eens dat er zoveel mensen in diepe armoede leven en erbarmelijke omstandigheden wonen in de wijk naast onze Residence. Daken lekken, mensen slapen op de grond, in de modder, moeders en kinderen zitten de hele nacht onder een zeiltje, muren staan op instorten, mensen hebben geen bedden, matrassen, kasten, geen wc en geen douche, simpelweg niks.
DSC01682DSC01718
De situatie bij Prisca was het dringendst omdat zij ook nog ziek was, en de hele familie was ook nog erg ondervoed. Haar moeder probeerde in haar eentje 6 kinderen op te voeden en naar school te laten gaan. In vijf weken tijd hebben we een nieuw huis kunnen bouwen voor dit gezin.Ook zijn we naar de dokter geweest met Prisca en haar broertjes en zusjes, en ondersteunen we dit gezin sindsdien met schoolgeld, voedsel en betalen we alle medische kosten. Toen dit huisje bijna klaar was en we daar bijna dagelijks kwamen, hebben we ook de huizen van de rest van de familie mogen bezichtigen. Dat was ook niet best. We hebben direct besloten om door te gaan met dit ’sociale woningbouw project’. Om in elk geval nog zo’n huisje te bouwen voor een vader, zijn twee dochters en kleindochter, en om een ander huis waarvan de eigenaren al de muren van aarde hebben gebouwd te voorzien van een golfplaten dak. In 2019 zijn al deze huizen gerealiseerd!

Uitbreiding van het Sociale woningbouw project

In overleg met de wijkvoorzitter, die goed op de hoogte is van de situatie van de gezinnen in zijn wijk, selecteren wij nu gezinnen die in de meest erbarmelijke omstandigheden wonen. We kunnen in een paar weken tijd een huis bouwen, en als een huis klaar is, zorgen we ook voor de inrichting. Deze bestaat uit bedden, matrassen, een tafel en stoelen, en een kast. De kosten hiervoor zijn rond de 1000 euro per huis. Op deze manier kunnen we deze mensen een menswaardig bestaan bieden. Vaak bieden we deze gezinnen ook steun in de vorm van schoolgeld en voedsel. We zien vervolgens in korte tijd de gezondheid van het hele gezin verbeteren. Doordat ze nu in een echt (droog) bed slapen en in een droog huis wonen knappen de kinderen zienderogen op. Ze eten beter en gaan weer naar school. Het heeft dus veel goede effecten op de ontwikkeling en gezondheid van het hele gezin. De komende jaren zullen we dit project zeker uitbreiden, gezien de armoede bij zoveel andere gezinnen in deze wijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.