Madalief

Spinn of

Een beeld van de betaaldag van Remi in Ambositra
Remi betaalt aan Honorine maandelijks: € 380 inclusief € 30 persoonlijke inkomsten

Van de € 350 wordt betaald:
Voeding voor Honorine en haar 18 kinderen
voor de kokkin inclusief 1 kind en 1 zusje
voor 3 kinderen 2 x per dag
voor Radede 1 x per dag
voor de wasvrouw
voor de eventuele gasten

Totaal worden er dus van € 350 zo’n 30 kinderen en volwassenen
gedurende een maand gevoed.

Salaris Radede: € 40 salaris en hij onderhoudt 6 mensen. Hij is
chauffeur/klusjesman
Salaris kokkin: € 20 . Zij onderhoudt 3 mensen behalve de
voeding, die krijgt ze van Honorine.
Salaris wasvrouw: € 20 . En zij probeert hiervan 5 kinderen te
onderhouden.
Salaris Jacqueline: € 40 . Zij woont met haar 2 kinderen samen
met Remi in haar huis. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud
en schoonmaak van huis en tuin en kookt ook voor Remi en Maiya.
Zij verblijft ook in het huis als Remi in Nederland is.

Dan zijn er nog vrouwen die in het centrum gratis wonen en rijst
krijgen. Kosten € 130. Daarvan worden dus 25 kinderen deels
gevoed.

Dan wordt verder nog betaald van het geld dat Honorine
maandelijks ontvangt: Schoolgeld, kleding, medische kosten voor
alle kinderen.

Daarnaast wordt er nog rijst verstrekt aan:
2 oude vrouwen; 1 oma die 2 kleinkinderen opvoedt die wees zijn; 1
moeder van 5 kinderen waarvan de laatsten een tweeling is; een
geestelijk gehandicapt meisje dat in de buurt woont.

Dan wordt nog een weesjongen die wel grond heeft, geholpen met
de bewerking van zijn land met zaden etc.

Aan 4 mensen worden langdurig de medicijnen betaald.

En de 1000 mensen in de wijk kunnen gratis, na toestemming,
naar de huisarts.

Aan meer dan 30 kinderen wordt het schoolgeld voor het V.O.
betaald.

Ook wordt nog aan alle kleuters, ca 100, dagelijks een
tussendoortje betaald. (bijv. koekje, banaan of brood)
En 85 kleuters krijgen 1 x week een gezonde maaltijd.
Omdat alle kleuters naar school mogen zijn de moeders in staat
om tussen 7.30 en 11.00 uur te werken en daardoor geld te
verdienen.

Voor de exploitatie kan voor: licht en water zo’n € 175
en het onderhoud van de gebouwen ca. € 150 Euro gerekend
worden.

Samenvattend:

Door de maandelijkse investering van ruim € 1000 wordt een heel
belangrijke impuls in de wijk gegeven zowel in het kader van
gezondheidszorg, hygiëne, voorlichting, gezinsplanning, onderwijs,
sociaal gedrag.
De doelgroep zijn vooral de kinderen omdat zij de toekomst mee
bepalen van het land. Maar ook de moeders worden er op vele
manieren bij betrokken en met vallen en opstaan leren zij ook hun
gedrag zodanig te veranderen dat de toekomst voor hun kinderen
er beter uit ziet.