Madalief

September 2012

Naar aanleiding van de tv-uitzending "Onverwacht bezoek” hebben wij verrassend veel positieve reacties ontvangen. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.

Daarnaast waren ook er ook veel (grote) financiële giften Dit is natuurlijk fantastisch! Ook hiervoor zeer veel dank.

Veel van die giften zijn overgemaakt via IDEAL. Van deze mensen kunnen wij het adres niet achterhalen en dus ook niet persoonlijk bedanken. Dus op deze manier: van harte bedankt!

Wilt u alsnog opgenomen worden in ons bestand ? Dan kan dat door uw mailadres te sturen naar meesters@xs4all.nl (secretaris Madalief) en u kunt daar ook uw adres opgeven als u onze halfjaarlijkse Nieuwsbrief op papier wilt ontvangen.

Naar aanleiding van de t.v.-uitzending "Onverwacht bezoek” op 7 sept. j.l. hebben wij heel veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Voor de giften willen wij iedereen nogmaals van harte bedanken!

Er waren ook veel vragen van mensen die vrijwilligerswerk zouden willen doen bij  onze stichting.

Van al deze reacties zijn wij heel blij geworden en konden vast stellen dat gelukkig nog steeds heel veel mensen zich betrokken voelen bij de arme mensen in deze wereld. En iets willen doen.

Maar betreffende het vrijwilligerswerk moeten wij tot onze spijt meedelen dat wij voor dit jaar en 2013 geen plaats meer hebben. Er is maar plaats voor maximaal 2 vrijwilligers tegelijk en een van de voorwaarden is dat zij Frans spreken. Daarin is nu tot halverwege 2014 voorzien.

Graag willen wij al diegenen die zich hebben aangeboden en/of informatie hebben gevraagd bedanken voor hun betrokkenheid, en onze excuses dat we niet iedereen persoonlijk hebben kunnen antwoorden.

Het Bestuur.